หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเข้าเรียนครั้งที่ 16

การเรียนการสอนในวันนี้ 

 -  วันนี้อาจารย์ได้ให้กลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอ ออกมานำเสนอ ซึ่งอาจารย์ได้ให้คำแนะนำกับเพื่อน ๆ ได้อย่างดี ซึ่งเพื่อน ๆ มีความตั้งใจ ในการนำเสนอ และเตรียมอุปกรณ์มาค่อนข้างดีพอสมควร
- นอกจากนั้น ได้มีการซัก - ถามเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เข้าใจอีกด้วย
-  อาจารย์บอกว่าให้ไปอ่านมาตรฐานคณิตศาสตร์มา เพราะเราจะสอบกันใน วัน พุธ  ที่ 20 ก.พ. 2556 ที่จะถึงนี้ ให้เตรียมตัวมาให้ดี ..
ความรู้เพิ่มเติม 

https://sites.google.com/site/prapasara/p2-5

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเข้าเรียนครั้งที่ 15

การเรียนการสอนในวันนี้ 

-   วันนี้พวกเราได้มาทำการสาธิตวิธีการสอนเด็ก ปฐมวัย ในเรื่องของคณิตศาสตร์  พวกเราได้สาธิตในเรื่องของ " ผลไม้ " ซึ่งระหว่างการนำเสนออาจารย์ได้ให้ข้อคิด การติหรือชมในสิ่งที่เราได้นำเสนอไป ซึ่งกลุ่มพวกเราได้เเตรียมความพร้อมในการนำเสนอมาเต็มที่คะ และครบทั้ง 5 วันที่จะนำเสนอให้อาจารย์ได้ดูว่า เราได้วางแผนการสอนไว้อย่างไร ?
-    และได้มีเพื่อน ๆ อีกกลุ่มนึงที่มานำเสนอเรื่องไข่ แต่ยังขาดอีก 4 วัน เพราะเพื่อนเข้าใจผิดคิดว่า ยกตัวอย่างการสอนแค่ 1 วัน ซึ่งอาจารย์ได้บอกให้เข้าใจ และลองให้มานำเสนอก่อน 1วันได้
-  เมื่อเราทั้ง 2 กลุ่ม นำเสนอเสร็จ ก็หมดเวลาพอดีซึ่งเป็นคิวของกลุ่มต่อไปในการนำเสนอในอาทิตย์หน้า ซึ่งต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการนำเสนอในอาทิตย์หน้าด้วย

บรรยากาศในการเรียนการสอน 

วันนี้อากาศเย็นสบาย ภายในห้องมีสิ่งของที่จะนำเสนอมากมายไปหมดแต่ละคนที่เดินเข้าห้องมาล้วนถือของที่ตนเองจะนำเสนอ หลังจากนั้นได้เช็คชื่อการเข้าห้องเรียนตามปกติ เพื่อนมากันเยอะพอสมควรและตั้งใจฟังที่พวกเรานำเสนออย่างดีค่ะ

รูปประกอบการทำกิจกรรม  การสอน เรื่อง ผลไม้ 
ความรู้ที่ได้ในวันนี้ 

- ได้รู้วิธีการเรียงลำดับการพูดที่ถูกต้องมากขึ้น 
- เข้าใจในการสื่อสารซึ่งในอนาคตต้องสื่อสารให้เด็กเข้าใจ 
- รู้จักการเตรียมความพร้อม ซึ่งต้องเตรียมไว้เผื่อ เกิดการผิดพลาด ควรมีสิ่งสำรองด้วย เพื่อให้งานดำเนินไ้ด้ด้วยดี 

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนครั้งที่ 14* ไม่มีการเรียนการสอน 

         -  เนื่องจากอาจารย์ติดธุระ


* วันนี้ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องที่ต้องนำเสนอในอาทิตย์หน้า (แต่งนิทานที่สน่งเสริมในเรื่องของ

คณิตศาสตร์)

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนครั้งที่ 13

การเรียนการสอนในวันนี้ 


-  วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้เอางาน map ที่แก้ไขครั้งที่แล้วมาส่ง 
-  วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาร่วมกันแตก map ในเรื่องของมาตราฐานคณิตศาสตร์ 
- อาจารย์ให้เราสาธิตการสอน โดยนำมาส่งในคาบหน้าที่มีเรียน โดยทำมาให้เรียบร้อย
- อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่อง ของ ไข่ ในการทำ map เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นแบบกว้างๆ อย่าทำ map มาแบบแคบ ๆ เพราะมันจะตีกรอบความคิดของเรา และเด็กในอนาคต
- ได้สาธิตการทำแผนภูมิวงกลมให้ดูคล่าว ๆ ว่าเป็นอย่างไร ทำเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 

บรรยากาศภายในห้องเรียน 

- วันนี้ครีึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเพื่อน ๆ มาเรียนกันเยอะมาก ร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่ออาจารย์ตั้งคำถาม อย่างสนุกสนาน จนบางทีอาจารย์ก็หัวเราะไปด้วยขณะสอน ในห้องเรียนมีอากาศหนาวก็ต้องเตรียมผ้าพันคอไปห่มด้วยขณะเรียน

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ 

- ได้รู้ในเรื่องของ ขอบข่ายในการสอนเด็ก ต้องคิดตลอดว่าเราต้องการให้เค้ารู้เรื่องอะไร แสดงออกมาแบบกว้่าง ๆ เพื่อไม่ไห้ปิดกลั้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก แต่เราต้องมีขอบข่ายเพื่อไม่ให้เรื่องที่จะเรียนนั้นเกินเลยไปเรื่องอื่นมากเกินไป 
- ได้รู้เรื่องจำนวนซึ่งมีความหมายว่าปริมาตร
- การแต่งนิทานที่ฝึกในด้านของคณิตได้ด้วยเหมือนกัน เช่น ในเรื่องของทิศทาง และตำแหน่ง 
- การแบ่งครึ่งของสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นคือ สิ่งที่เหมือนกัน 

งานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้ 

ให้ทำ map มาตราฐานคณิตศาสตร์ 5 มาตราฐาน 
- นำเสนออุปกรณ์ที่จะสาธิตการสอนคณิตศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

การเข้าเรียนครั้งที่ 12

การเรียนการสอนในวันนี้ 

- อาจารย์ได้พูดถึงงานที่อาจารย์สั่งให้ทำว่าวันนี้มีใครเอามาบ้างไหม อาจารย์จะดูให้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร วึ่งกลุ่มของพวกเรานะ MAP มาให้อาจารย์ดูว่าคิดถูกต้องไหม หรือควรมีอะไรเพิ่มเติมอีก ซึ่งอาจารย์บอกว่าผิด เพราะเราทำ MAP แบบที่เคยทำทั่ว ๆ ไป ซึ่งสิ่งที่ถูกต้อง คือ ต้องทำตามแบบ MAP ที่อาจารย์ได้พูดไว้ เพื่อความเข้าใจมากขึ้น แตกแขนงแยกออกไปได้มากขึ้น
- ซึ่งกลุ่มเรานำไปปฎิบัติทำกันใหม่ เพื่องานที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะ
- เพื่อนกลุ่มอื่นก็นำไปแก้ไขมาเช่นกัน ได้ฟังกลุ่มเพื่อน ๆ วึ่งเป็นแนวทางให้เราทำงานชิ้นนนี้ได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

บรรยากาศภายในห้องเรียน 

วันนี้เพื่อน ๆ มาเรียนกันไม่มากสักเท่าไหร่ วันนี้เพื่อนบางกลุ่มเข้าช้า บรรยากาศในห้องไม่ค่อยมีเสียงสักเท่าไหร่ ซึ่งอาจารย์ก็สอนและให้ความรู้ไปเรื่อย ๆ ถามตอบ กันบ้างอย่างต่อเนื่อง

องค์ความรู้ในวันนี้ 

- อาจารย์ได้พูดประโยคที่ว่า การเป็นครูปฐมวัยไม่ใช่เพียงแค่อาบน้ำทาแป้งให้กับเด็ก สิ่งสำคัญที่จะต้องให้เด็กคือประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่เราต้องจัดให้กับเด็กๆของเราให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ในอ่นาคต และครูเองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วย
- การสอนไม่ใช่สอนแบบมั่ว ๆ ไม่มีการเรียงลำดับความสำคัญ การเป็นครูควรเรียงลำดับความสำคัญ ตามพัฒนาการของเด็กด้วย เพื่อการรับรู้ของเด็กที่เป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งส่งผลทำให้เด็กเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เป็นขั้นตอน
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนครั้งที่ 11

บรรยากาศภายในห้องเรียน 

มีการเช็คชื่อตามปกติ อาจารย์เข้าห้องตรงเวลาตามเวลาเรียน อาจาีรย์พูดถึงเรื่องงานที่วันนี้ทุกกลุ่มได้ทำมาส่งกันทุกกลุ่ม อธิบายงานของแต่ละกลุ่มว่าทำสมบูรณ์แบบแล้วเป็นอย่างไร โดยอาจารย์จะให้คำแนะนำว่าควรแก้อะไรบ้าง เพราะอะไร ทำให้เราได้รู้มากขึ้นว่าเราควรละเอียดในการทำงาน ในการคิดมากกว่านี้ ควรมีการวางแผนในการทำเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ดดยกลุ่มของดิฉันอาจารย์บอกว่าทำดีแล้ว แต่อาจารย์ให้คำแนะนำมาว่า ควรมีขนาดของสื่อที่ใหย่กว่าเดิมนิดนึงเพื่อความสะดวกในการมองเห็น การหยิบการจับสิ่งต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน 

ตัวแทนกลุ่มของเราออกไปนำเสนอ
เพื่อน มีความมั่นใจเต็ม 100

เพื่อนจดการเรียนการสอนในวันนี้

อาจารย์ให้คำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติ

สิ่งที่ได้ในวันนี้ 

- ได้รู้วิธีการทำงานที่ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดมองรอบด้าน คิดไปถึงเด็กที่ต้องใช้สื่อจริง
- ได้รู้วิธ๊การทำสื่อในรูปแบบใหม่ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อน ๆ
- ควรใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย เพื่อการประดิษฐ์สื่อให้มีประสิทธฺภาพมากขึ้น
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

การเข้าเรียนครั้งที่ 10

การเรียนการสอน
    วันนี้เป็นการเรียนการสอนวันแรกหลังจากหยุดปีใหม่ เพื่อนทุกคนนำอุปกรณ์ที่จะทำสื่อคณิตศาสตร์มากันคนละไม้คนละมือ โดยการเรียนการสอนวันนั้นอยู่ใต้ตึกคณะศึกษาศาสตร์ ไม่ได้ขึ้นห้องเรียนเพราะ อุปกรณ์เยอะ เนื้อที่ภายในห้องอาจไม่พอ จึงตัดสินใจทำกันข้างล่างในขณะทำอาจารย์ได้เดินดูและให้คำแนะนำอยู่บ่อย ๆ คอยให้คำปรึกษาในสิ่งที่เราต้องแก้ใขเพื่อให้ดีมากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศระหว่างทำงาน 


ปรึกษาหารือ 
โชว์ผลงานบางส่วน

ยิ้ม ๆ ให้กับงานของเรา